Hoppa till innehåll

SNS Nordic Forest Research – Funding research for sustainable forestry

Skogsbranschen är full av organisationer. Har nyligen etablerat kontakter med SNS. Kanske lite spretig verksamhet och själv är jag väl lite tveksam till hur de agerar just nu – i allafall kommunikationsmässigt. Lite väl mycket klimat och metoo för min smak. Finns så mycket av verklig forskning inom skogen som behöver diskuteras – så sådana här lite mer perifera ämnen tycker jag inte ska få så mycket resurser.

Nordic Forest Research (SNS) wants…

forest researchers up north to find each other, meet, exchange knowledge, to share all that can be shared and to develop brilliant ideas together. Similarities between the Nordic countries (nature, people, policy) makes collaboration highly beneficial and strengthens this small, but in a forest perspective, important part of Europe. Furthermore, SNS wants to facilitate interactions between the Nordic research society and their counterparts in other parts of the world.​

Källa: SNS Nordic Forest Research – Funding research for sustainable forestry

Annonser

Big data i jordbruket

Sensorer kan ersätta klave i skogsinventeringen | Land Skogsbruk

Dagens manuella skogsinventering kan delvis tas över av sensorteknik. Det visar en avhandling på SLU.

Intressant – men oj så tekniskt komplicerat i jämförelse med Katams app

 

 

Källa: Sensorer kan ersätta klave i skogsinventeringen | Land Skogsbruk

Virkesmätningen samlas i Biometria | Land Skogsbruk

Efter årsskiftet samlas all betydande virkesmätning i en enda virkesmätningsförening, Biometria. Biometria blir en ekonomisk förening som ägs av virkesmarknadens parter.

Intressant utveckling som skett under min radar. Är nog långsiktigt vettigt – men namnet Biometria gillar jag inte. Internationellt associerar detta ord till biometri – levande varelser – och biometria är ju bara intresserad av döda varelser – sågade träd. Ja ordet biometri används ju både i Sverige och internationellt mest om identifiering av individer utifrån fingeravtryck, irismönster och andra mätningar av mänskliga kroppar.

 

Källa: Virkesmätningen samlas i Biometria | Land Skogsbruk

Skördardata – HPR-filer

Har nyligen fått en pri/hpr-fil från en skördare som gjort jobb åt mig. Ja varje skördare genererar ju en massa intressant information om varje träd som avverkas. Jag har blvit förvånad hur få som verkar vara intresserade av dessa data. Ja finns forskare som gjort en del av dessa data men många skogsägare och skogsförvaltare borde vara intressade också. Med tanke på att standarden för hpr-filerna är StanForD2010 som är en de facto global xml-standard är det minst sagt förvånande hur lite som gjorts med dessa data. Ja skogsbranschen är väldigt annorlunda mot läkemedelsbranschens bioinformatik där jag tidigare var aktiv. Där byttes data och utvecklades analysmetoder tämligen fritt och dynamiskt.

Vore roligt om skogsbranschen kunde öppna upp sig lite mer och tro på open-source och open innovation. Jag tror mycket intressant och användbart kunde komma ut av det.

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet har varit i gång dryga året. Har väl inte synts så mycket med nu verkar det hända ett och annat – bla på Facebook.

Hoppas deras öppna data stimulerar till utveckling av nya metoder och applikationer. Finns så mycket intressant som går att göra med alla dessa data.

Digitalisering av skogsbruket

Skogsvärden skriver

Staffan Mattsson tror att digitaliseringen också kommer att underlätta hyggesfritt skogsbruk. Dagens sätt att dela in och beskriva skog utgår från trakthyggesbruket, där skogen delas in i homogena bestånd och medelvärden för bland annat stamantal, träddiameter och trädhöjd ligger till grund för beslut om skogliga åtgärder. I ett hyggesfritt skogsbruk behövs mer högupplöst information som beskriver variationen inom ett bestånd, eftersom man där inte kan förlita sig på dagens medelvärdesbeskrivningar på avdelningsnivå.

– Det borde bli lättare att åstadkomma med moderna fjärranalystekniker.

Ja jag kan hålla med om att framtidens skogsbruk mer kommer att göras träd för träd. Hur vi samlar in data och hanterar den är fortfarande ganska klart.